Tel.: +36 (52) 413 553
Tel.:  +36 30 945 1761
Email: info@nyomdaiparikkt.hu